O służbie cywilnej podczas wizyty brytyjskich urzędników

15.03.2017

Dwoje uczestników brytyjskiego programu European Fast Stream spotkało się wczoraj z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej KPRM, którzy przedstawili im system służby cywilnej w Polsce.

Brytyjczycy przebywają w Polsce od 2 marca. Zostali oddelegowani do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski na miesiąc. Współpraca odbywa się na podstawie porozumienia o wymianie urzędników pomiędzy brytyjską i polską służbą cywilną. Pobyt Brytyjczyków w Polsce jest wynikiem współdziałania Szefa Służby Cywilnej z dyrektorem generalnym MSZ oraz Akademią Dyplomatyczną MSZ.

European Fast Stream to rodzaj programu rozwojowego dla uzdolnionych absolwentów, pomocny w karierze w administracji unijnej. Po przeanalizowaniu wyników pierwszej edycji z programu będą mogli skorzystać kolejni urzędnicy – zarówno polscy, jak i brytyjscy.