O stuleciu polskiej administracji w KSAP

25.10.2018
Na zdjęciu widać salę, gdzie odbywała się konferencja. Przy podeście stoi dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Uczestnicy siedzą na krzesłach.

Jakie są aktualne wyzwania dla polskiej administracji? Czy struktura administracji publicznej jest adekwatna? Jak wykorzystać potencjał pracowników administracji publicznej? Między innymi na te pytania odpowiadali dzisiaj uczestnicy konferencji „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”. Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wśród osób zaproszonych do dyskusji byli przedstawiciele świata nauki oraz praktycy - pracownicy i kierownicy urzędów administracji publicznej. Moderatorami poszczególnych paneli byli:

  1. Panel Aktualne wyzwania dla polskiej administracji - prof. Andrzej Zybertowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
  2. Panel Adekwatność struktur administracji publicznej - prof. Zbigniew Cieślak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  3. Panel Kształtowanie pozycji prawnej jednostki w procedurach administracyjnych - dr Wojciech Federczyk – dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
  4. Panel Wykorzystanie potencjału pracowników administracji publicznej – bariery i szanse - dr hab. Tomasz Rostkowski ze Szkoły Głównej Handlowej.

W ostatnim z paneli wzięła udział Magdalena Eilmes-Klasińska - zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali także spacjalnie na tę okazję przygotowaną publikację: „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy”. Monografię zaprezentował dr hab. Tomasz Bąkowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie zorganizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w ramach Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o konferencji oraz wideorelację z niej znajdą Państwo na stronie internetowej KSAP.