O uczciwości sektora publicznego na spotkaniu OECD w Paryżu

29.03.2017

Dziś w Paryżu spotyka się grupa Wyższych Urzędników do spraw Uczciwości w Sektorze Publicznym (ang.: Senior Public Integrity Officers – SPIO). Zespół rozpoczyna pracę nad zestawem narzędzi, które mają ułatwić krajom członkowskim wdrożenie rekomendacji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącej uczciwości w służbie publicznej.

Spotkanie jest poświęcone pierwszemu z trzech filarów, wokół których koncentruje się wspomniany dokument, tj. na budowaniu spójnego systemu uczciwości w sektorze publicznym. Obrady są okazją do omówienia wyzwań związanych z realizacją tego zadania i wniosków z już wdrożonych dobrych praktyk. W spotkaniu bierze udział także przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej, który jest organem wspierającym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w pracach SPIO.

Grupa Wyższych Urzędników do spraw Uczciwości w Sektorze Publicznym należy do struktur Komitetu OECD do spraw Zarządzania Publicznego. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w roku. Spotkanie marcowe poprzedza Forum Uczciwości, międzynarodowe wydarzenie o charakterze cyklicznym, które stanowi możliwość poznania nowych rozwiązań i innowacyjnych praktyk krajów OECD w zakresie etyki i antykorupcji.

Więcej informacji nt. Forum na stronie OECD: http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-forum-2017.htm