O uczciwości w sektorze publicznym na spotkaniu grupy roboczej OECD

03.12.2018
Stoły ustawione w kwadrat - dookoła nich siedzą przedstawiciele Państw, które są członkami grupy

29 i 30 listopada w siedzibie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w Paryżu odbyło się spotkanie grupy roboczej Wyższych Urzędników ds. Uczciwości (Senior Public Integrity Officers working group, SPIO).

Pierwszego dnia urzędnicy omawiali Rekomendacje Rady OECD, które dotyczą uczciwości w służbie publicznej, w zakresie skutecznego egzekwowania odpowiedzialności. W trakcie trzech sesji plenarnych uczestnicy spotkania dyskutowali na temat:

  • roli zewnętrznego nadzoru i kontroli w ramach systemu uczciwości w służbie publicznej,
  • jak stosować wewnętrzne ramy kontroli i zarządzać ryzykiem?,
  • jak wspierać przejrzystość i zaangażowanie interesariuszy na wszystkich etapach procesu politycznego i cyklu polityk publicznych.

W drugim dniu spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Dotyczyły one pięciu (nr 1, 2, 8, 10 i 12) z trzynastu zasad zawartych w Rekomendacjach Rady OECD. Efekty dyskusji zostaną wykorzystane do prac nad podręcznikiem (ang. Integrity Handbook). Mają zostać w nim zawarte m.in:

  • szczegółowe wyjaśnienia, jak należy rozumieć każdą z zasad ujętych w Rekomendacji Rady,
  • „model dojrzałości” kraju – narzędzie, które będzie oceniać postęp w zakresie wdrażania zasad przez dany kraj.

Nad określeniem wskaźników, które monitorują stopień wdrażania Rekomendacji Rady równolegle pracują członkowie zespołu zadaniowego SPIO (ang. Task Force on public integrity indicators). W pracach zespołu, wraz z przedstawicielami Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji i Wielkiej Brytanii, uczestniczy także Polska.

Szefa Służby Cywilnej, jako organu, który wspiera prace SPIO, reprezentowała Katarzyna Dudzik - koordynatorka Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej w DSC KPRM.

Więcej informacji na temat działań Szefa Służby Cywilnej na rzecz budowania kultury uczciwości w urzędach administracji rządowej znajdą Państwo w zakładce "Etyka w urzędzie" w Serwisie Służby Cywilnej.