O uczciwości w służbie cywilnej na drugim spotkaniu zespołu doradców etycznych

07.11.2017
Na zdjęciu widzimy uczestników drugiego spotkania doradców etycznych

Dziś, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po raz drugi spotkali się doradcy etyczni ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Urzędnicy dyskutowali na temat projektu zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie budowania kultury uczciwości i zagadnień dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z planowanymi działaniami Szefa Służby Cywilnej w zakresie promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej, m.in.:

  • głównymi obszarami tematycznymi programów szkoleniowych,
  • przykładowym formularzem do anonimowej samooceny kultury uczciwości,
  • zakresem sprawozdawczości dotyczącym działań z zakresu budowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.

W drugiej części spotkania dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów i zarazem przewodnicząca Wyższej Komisji Dyscyplinarnej w Służbie Cywilnej Katarzyna Szarkowska wprowadziła doradców etycznych w zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej i jego powiązania z kwestiami etyki. Docelowo członkowie zespołu mają mieć możliwość analizowania wybranych rozstrzygnięć Wyższej Komisji Dyscyplinarnej dotyczących kwestii etycznych.

Dodatkowo doradcom ds. etyki zostały zaprezentowane wybrane elementy programu szkoleniowego Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i uczciwości. Uwagi i sugestie zabrane podczas części praktycznej ćwiczeń umożliwią dostosowanie programu do potrzeb konkretnych odbiorców. Sprawozdanie ze spotkania zostanie przesłane do wszystkich dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.

Zespół doradców etycznych wspiera członków korpusu służby cywilnej we właściwym rozumieniu i przestrzeganiu zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej. Pierwsze spotkanie doradców odbyło się 5 lipca, o czym pisaliśmy w Serwisie Służby Cywilnej.