O zarządzaniu talentami w ramach szkoleń centralnych

06.06.2017
Trener podczas szkolenia centralnego na temat zarządzania talentami w urzędzie

Pierwszą z 9 dwudniowych sesji szkoleniowych Szef Służby Cywilnej zorganizował w Warszawie. Kolejne odbędą się w wybranych miastach wojewódzkich, w czerwcu i wrześniu. Zarządzanie talentami w urzędzie to trzeci z tematów tegorocznego planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej.

W trakcie szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • różnice między programem zarządzania talentami a innymi rozwiązaniami z zakresu rozwoju pracowników,
  • warunki, jakie musi spełniać organizacja, by móc realizować program zarządzania talentami,
  • korzyści i zagrożenia z realizacji programów zarządzania talentami.

Głównymi odbiorcami tematu związanego z zarządzaniem talentami jest kadra zarządzająca oraz osoby odpowiedzialne za obszar szkoleń i rozwoju w służbie cywilnej. Rekrutacja na szkolenia już się zakończyła.

Programy zarządzania talentami to element polityki personalnej nastawionej na stały rozwój pracowników. Pomagają one wykorzystać potencjał pracowników do rozwoju osobistego oraz stanowią wsparcie dla organizacji.