O zasadach etyki i kulturze uczciwości na spotkaniu z przedstawicielami Litwy

10.05.2018

Na spotkaniu z pracownikami Specjalnej Służby Śledczej Republiki Litewskiej przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej podzieliła się doświadczeniami w zakresie promowania zasad etyki i kultury uczciwości w polskiej służbie cywilnej.

W trakcie spotkania przedstawicielka Szefa Służby Cywilnej omówiła m.in.:

1. Zakres obowiązków i uprawnień Szefa Służby Cywilnej związanych z realizacją ustawowego zadania, jakim jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, wynikających m.in. z zapisów Zarządzenia nr 70 PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

2. Zadania ukierunkowane na budowę kultury uczciwości, realizowane w ramach trzech obszarów działania. Są to:

3. Plan działania w zakresie etyki, związany z realizacją celu Szefa Służby Cywilnej na 2018 rok, którym jest promowanie kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Podczas spotkania Szefa  Służby Cywilnej reprezentowała Katarzyna Dudzik, koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej DSC KPRM.   

Spotkanie odbyło się w ramach dwudniowej (9-10 maja) wizyty studyjnej przedstawicieli litewskiej służby antykorupcyjnej, w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Warszawie.

Do udziału w spotkaniu zaprosiła Szefa Służby Cywilnej dyrektor Gabinetu Szefa CBA Iwony Czerniec.