O zasadach służby cywilnej i zasadach etyki w KSAP

13.12.2019

12 grudnia odbyła się inauguracja nowego projektu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) „Kształcenie Liderów Administracji”. W spotkaniu wzięli udział Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej i dr Wojciech Federczyk, dyrektor KSAP. Wśród omawianych zagadnień znalazła się m.in. etyka w służbie cywilnej.

Warsztaty nt. „Zasady służby cywilnej i zasady etyki w służbie cywilnej w praktyce” przeprowadzili przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej. Ich uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami stosowania zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Program 4-godzinnych warsztatów uwzględniał:

  • zagadnienia etycznego przywództwa i kluczowej roli lidera w budowaniu kultury organizacji opartej na wartościach;
  • przegląd najważniejszych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, wynikających z Konstytucji RP, ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw;
  • ćwiczenia w zakresie właściwego rozumienia i stosowania zasad służby cywilnej i zasad etyki przy rozwiązywaniu dylematów etycznych (np. związanych z obowiązkiem zachowania neutralności politycznej członków korpusu);
  • informacje na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej.

Warsztaty dla 20 uczestników projektu przeprowadzili: Katarzyna Dudzik, koordynator Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki Służby Cywilnej oraz Maciej Szmit,  koordynator Zespołu Analiz Prawnych.

„Kształcenie Liderów Administracji” to pilotażowy projekt KSAP skierowany do osób, które mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej i wykazują predyspozycje do objęcia stanowisk kierowniczych, zatem mogą w przyszłości stać się liderami administracji.

Więcej informacji na temat pilotażu znajdą Państwo na stronie KSAP.