Obsługa klienta z niepełnosprawnością – rekrutacja na szkolenie

09.09.2017

Od 5 do 30 października we wszystkich miastach wojewódzkich odbędą się szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej „Obsługa klienta z niepełnosprawnością”. Rekrutacja uczestników trwa do 20 września.

Podczas szkoleń zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

  • definicji niepełnosprawności,
  • różnych wymiarów dostępności usług publicznych,
  • standardów i dobrych praktyk w obsłudze osób z niepełnosprawnościami.

Poprzez organizację szkoleń chcemy uwrażliwić urzędników na indywidualne potrzeby klientów, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności. Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim pracowników:

  • odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityk i usług publicznych,
  • zajmujących się obsługą klienta.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie członkowie korpusu służby cywilnej. Zapraszamy w szczególności pracowników urzędów, których siedziby znajdują się poza miastami wojewódzkimi. Dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów zgłaszają uczestników szkolenia, przesyłając formularz zgłoszeniowy do wykonawcy projektu - firmy Sun&More Sp z o.o.. Na zgłoszenia czekamy do 20 września (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się w Informatorze o szkoleniu.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Różne potrzeby, równe standardy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce Projekt „Różne potrzeby, równe standardy”.