Odwołane postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

18.05.2020

Tegoroczne postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie nie odbędzie się. To efekt nowelizacji specustawy, która weszła w życie 16 maja 2020 r. (art. 48).

Ustawa przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania i opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2