ONZ przedłużyła nabór wniosków do konkursu UNPSA

08.02.2018

Do 21 lutego można wziąć udział w konkursie organizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. United Nations Public Sector Award (UNPSA) jest nagrodą przyznawaną za najbardziej innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  • „Docieranie do osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu (np. osób z niepełnosprawnościami, migrantów, uchodźców, osób żyjących w ubóstwie) poprzez odpowiednie usługi publiczne i partnerstwa” (Reaching the poorest and most vulnerable through inclusive services and partnerships);
  • „Zwiększanie otwartości instytucji i udziału interesariuszy w procesie decyzyjnym” (Making institutions inclusive and ensuring participation in decision-making);
  • „Promowanie usług publicznych zmniejszających nierówność płci, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030” (Promoting gender responsive public services to achieve the Sustainable Development Goals).

Zgłoszenia do konkursu należy składać w systemie on-line, dostępnym na stronie internetowej konkursu. Wniosek musi być napisany w jednym z sześciu urzędowych języków ONZ (preferowane angielski i francuski).

O konkursie pisaliśmy już w Serwisie Służby Cywilnej w grudniu ubiegłego roku.