Opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej będzie niższa

03.01.2019

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 27 grudnia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dzięki zmianom w przepisach opłata za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie niższa.

Od 2019 r. będzie ona wynosiła 28% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli w tym roku wyniesie 630 zł. Jest to mniej o 105 zł w porównaniu z 2018 rokiem.

Przyjęty przez Radę Ministrów "Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021" przewiduje zwiększone limity mianowań urzędników w służbie cywilnej w najbliższych latach. Na 2019 r. wynosi on 420 osób.

Szerzej o mianowaniach piszemy w rubryce Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie.