Opracowanie studium wykonalności projektu informatycznego - zapytanie ofertowe

20.09.2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla projektu informatycznego w zakresie usług edukacyjno-informacyjnych. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków unijnych w perspektywie lat 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Szacunkowa wartość projektu to 20 mln zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach.