Organizacja studiów podyplomowych i szkoleń ustawicznych - rozpoznanie rynku

27.10.2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi rozpoznanie rynku dotyczące organizacji studiów podyplomowych (Akademia Konsultacji Publicznych) oraz szkoleń ustawicznych z zakresu konsultacji publicznych w ramach projektu „Akademia Oceny Wpływu Regulacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.