Państwo wobec młodych - konsultacje raportu OECD do 18 lipca

05.07.2018
Grafika przedstawia logo OECD - kulę ziemską i napis: OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie będzie można przesyłać uwagi do raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i organizacje.

Projekt raportu pt. „Youth Stocktaking Report. Engaging and empowering youth in OECD countries - How to bridge the governance gap”:

  • zawiera analizę strategii rządowych i ram prawnych dotyczących polityki państwa wobec osób młodych;
  • bada narzędzia polityki publicznej, dzięki którym usługi publiczne można dopasować do potrzeb ludzi młodych w większym stopniu niż dotychczas;
  • porusza kwestię zaangażowania ludzi młodych w sprawy publiczne - jednym z badanych aspektów jest reprezentacja osób młodych w korpusie urzędniczym i ich obecność w świecie polityki.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach! Formularz do rejestracji jest dostępny na stronie OECD. Uczestnicy konsultacji będą mogli oceniać, komentować i uzupełniać raport o nowe zapisy. Uwagi można zgłaszać w języku angielskim i francuskim, także na skrzynkę mailową: govyouth [at] oecd.org.