Państwo wobec młodych - trwają konsultacje OECD

22.05.2018
Grafika przedstawia logo OECD - kulę ziemską i napis: OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Do 18 lipca można przesyłać uwagi do raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Youth Stocktaking Report. Engaging and empowering youth in OECD countries - How to bridge the governance gap”. W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i organizacje.

Projekt raportu zawiera analizę strategii rządowych i ram prawnych dotyczących polityki państwa wobec osób młodych. Dokument bada też narzędzia polityki publicznej, dzięki którym usługi publiczne można dopasować do potrzeb tej grupy społecznej w większym stopniu niż obecnie. Autorzy raportu odnoszą się także do zaangażowania ludzi młodych w sprawy publiczne. Jednym z badanych aspektów jest ich reprezentacja w korpusie urzędniczym i obecność w świecie polityki.

Udział w konsultacjach odbywa się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie OECD. Po zalogowaniu się uczestnicy konsultacji będą mogli oceniać, komentować i uzupełniać zawarte w raporcie zapisy. Uwagi można zgłaszać w języku angielskim i francuskim, także na skrzynkę mailową govyouth [at] oecd.org.