Partnerstwo Wschodnie – rusza V edycja projektu Staże w służbie cywilnej

25.09.2018
Logo Partnerstwa Wschodniego

Przez dwa tygodnie urzędnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) będą poznawać zasady polityki kadrowej w polskiej służbie cywilnej. Staż odbędą w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranych urzędach administracji rządowej.

W projekcie pn. „Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego” udział weźmie 16 zagranicznych urzędników. Są to przedstawiciele z 6 krajów PW: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Organizatorzy projektu chcą, aby polscy specjaliści przekazali stażystom swoje doświadczenia i wypracowane rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach stażu urzędnicy będą też mogli uczestniczyć w wybranych procesach kadrowych.

Tegoroczną edycję programu zainaugurowali wczoraj: szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w MSZ Aleksandra Piątkowska i dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Wojciech Federczyk. Uroczystość odbyła się w siedzibie KSAP. W trakcie wydarzenia urzędnicy z krajów PW wzięli udział w szkoleniu na temat polskiego systemu służby cywilnej, w tym roli KSAP. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele: Departamentu Służby Cywilnej KPRM i KSAP.

Wspólny projekt Departamentu Służby Cywilnej KPRM, MSZ i KSAP odbywa się w ramach Akademii Administracji Publicznej PW i finansowany jest ze środków programu „Polska Pomoc”.

Szef Służby Cywilnej aktywnie angażuje się we współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego. Jego przedstawiciele uczestniczą w pracach Platformy 1 PW ds. Wzmocnienia Instytucjonalnego i Dobrego Rządzenia, w szczególności w Panelu ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej.