Partnerstwo Wschodnie – ruszyła VI edycja projektu "Wizyty studyjne w służbie cywilnej"

01.10.2019
Na zdjęciu stoją razem organizatorzy i uczestnicy tegorocznej wizyty studyjnej

Przez dwa tygodnie 14 urzędników z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) będzie poznawać zasady funkcjonowania polityki kadrowej w polskiej służbie cywilnej. Wizyty studyjne odbędą w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w wybranych urzędach administracji rządowej.

W projekcie pn. „Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego” biorą udział urzędnicy reprezentujący 6 krajów PW: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Zgodnie z ideą projektu, polscy specjaliści przekażą uczestnikom wizyt studyjnych swoje doświadczenia i wypracowane rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Goście będą też uczestniczyć w wybranych procesach kadrowych.

Tegoroczną edycję programu zainaugurowali wczoraj: szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Wojciech Federczyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Joanna Stachyra. Uroczystość odbyła się w siedzibie KSAP. Urzędnicy z krajów PW wzięli też udział w szkoleniu na temat polskiego systemu służby cywilnej, przeprowadzonym przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Wizyty studyjne w służbie cywilnej to wspólny projekt Departamentu Służby Cywilnej KPRM, MSZ i KSAP. Jest on realizowany w ramach Akademii Administracji Publicznej PW i współfinansowany ze środków programu „Polska Pomoc”. Jest jednym z rezultatów udziału Polski w pracach Platformy 1 PW „Wzmocnienie instytucji i dobre rządzenie”, w szczególności w Panelu ds. Rządzenia i Reformy Administracji Publicznej, w którym uczestniczą przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej.