Pierwsza prezydencja Rumunii w Radzie UE i EUPAN

21.01.2019
logo prezydencji Rumunii w Radzie UE

1 stycznia 2019 roku Rumunia po raz pierwszy w swojej historii objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu 2019 roku Rumunia będzie też kierować pracami Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network – EUPAN). Polskę reprezentuje w niej Szef Służby Cywilnej.

Vasile-Felix Cozma, który przewodniczy rumuńskiej Państwowej Agencji Urzędników Służby Cywilnej, przedstawił w liście skierowanym do członków EUPAN główne priorytety Sieci na najbliższe półrocze. Planowane badania, warsztaty oraz dyskusje będą się koncentrować na czterech tematach, takich jak:

  1. Kompetencje niezbędne dla e-government.
  2. Etyka jako integralna część kultury organizacyjnej.
  3. Wyzwania związane ze stosowaniem usług elektronicznych w administracji publicznej.
  4. Wpływ strategicznych dokumentów planistycznych na wydajność działania administracji publicznej.

Rumunia planuje również zaktualizować dokumenty strategiczne, wyznaczające priorytety prac EUPAN na najbliższe trzy lata. Działania te dotyczą kolejnych prezydencji: Finlandii, Chorwacji, Niemiec, Portugalii, Słowenii i Francji.

W planach jest też uruchomienie nowej strony internetowej sieci, zaprojektowanej podczas przewodnictwa Austrii.

Kolejna prezydencja Polski przypada na I półrocze 2025 roku.