Pierwsze spotkanie zespołu doradców etycznych

05.07.2017
Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański otwiera spotkanie zespołu doradców etycznych w służbie cywilnej. Po jego prawej stronie siedzi dyrektor Departamentu Służby Cywilnej Urszula Dubejko, a po lewej – doradca etyczny w KPRM Katarzyna Dudzik i Mateusz Pawelec, pracownik DSC KPRM.

Dziś w KPRM spotkali się doradcy etyczni ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Nieformalny zespół doradców etycznych w służbie cywilnej ma stanowić forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Są one ukierunkowane na budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej i mają pogłębiać zaufania społeczne do administracji.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański, który otworzył spotkanie, zwrócił uwagę na ważną rolę doradcy etycznego w służbie cywilnej. Podkreślił, że każdy członek korpusu powinien mieć możliwość zwrócenia się do zaufanego doradcy w sytuacji etycznie wątpliwej lub po prostu dla niego trudnej.

W skład zespołu wchodzą osoby, które wspierają członków korpusu służby cywilnej i pomagają im nie tylko zrozumieć, ale i stosować zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej we właściwy sposób.

Podczas pierwszego spotkania zespołu doradców etycznych 42 osoby z 24 urzędów dyskutowały na temat:

  • zasad współpracy,
  • narzędzi niezbędnych do wymiany wiedzy, doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Swoimi doświadczeniami podzielili się z pozostałymi członkami zespołu:

  • przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Marcin Kowalski, który zaprezentował działania urzędu w zakresie etyki;
  • przedstawicielki zespołu doradców etycznych KPRM: Monika Dziadkowiec, Anna Sobiesiak-Buczulak i Katarzyna Dudzik, które zaprezentowały sposób wyboru i powołania zespołu, a także efekty pierwszych miesięcy funkcjonowania jego prac. 

Szef Służby Cywilnej, swoją decyzją o powołaniu zespołu, nawiązuje do Rekomendacji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), które dotyczą uczciwości w sektorze publicznym. Dokument mówi m.in. o tym, jak ważne jest, aby zapewnić formalne i nieformalne mechanizmy, które umożliwią konsultacje na temat stosowania standardów. Kultura uczciwości to jeden z trzech filarów, wokół których OECD koncentruje system uczciwości.

Na ten temat pisaliśmy już w Serwisie Służby Cywilnej w lutym tego roku.

Co dalej?

  1. O przebiegu spotkania organizatorzy poinformują dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej.
  2. Lista członków zespołu nie jest zamknięta. Wciąż można dołączyć do zespołu i zaangażować się w jego prace. Liczymy na to, że wkrótce w każdym ministerstwie, urzędzie centralnym i urzędzie wojewódzkim zostanie wybrany doradca etyczny, który cieszy się zaufaniem współpracowników.
  3. Doradcy etyczni będą spotykać się 2-3 razy w roku.
  4. Formy współpracy to przede wszystkim:
  •  networking – planujemy utworzyć sieć ekspertów/praktyków, którzy zajmują się zagadnieniami etycznymi w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich;
  • dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami i wzajemna inspiracja - działania z zakresu promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej, które pozwolą członkom zespołu zwiększać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu upowszechniania zasad służby cywilnej i zasad etyki.