Po postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej w 2019 roku

02.07.2019

29 czerwca w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO w Warszawie odbył się sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2019 roku. Egzamin składał się z 2 części – sprawdzał wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w służbie cywilnej.

Do sprawdzianu przystąpiło 876 osób. Jego uczestników powitał dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Wojciech Federczyk oraz szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Sprawdzian obserwował także zespół obserwatorów wyznaczonych przez Szefa Służby Cywilnej, w tym zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Hubert Wojtach. Radę Służby Publicznej reprezentował dr hab. Zbigniew Cieślak.

Najlepsi laureaci sprawdzianu oraz absolwenci KSAP uzyskają prawo do mianowania w służbie cywilnej. Limit mianowań na 2019 r. wynosi 420 osób. Pierwszeństwo mają absolwenci KSAP, którzy złożyli wnioski o mianowanie (w 2019 r. – 34 osoby).