Podsumowanie programu stażowego dla urzędników państw Partnerstwa Wschodniego

13.10.2017
Uczestnicy programu i polscy gospodarze

Przez dwa ostatnie tygodnie osiemnastu urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego odbywało staże w dziewięciu urzędach polskiej administracji rządowej. Głównym celem było zapoznanie stażystów z polityką kadrową w służbie cywilnej. Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowano konferencję podsumowującą tę inicjatywę.

„Z perspektywy stanowiska, które zajmuję dobrze wiem, jak ważne jest efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szerszym znaczeniu – dobre rządzenie. Mają one kluczowe znaczenie nie tylko dla sprawnego funkcjonowania urzędu, ale przede wszystkim dla skutecznego realizowania priorytetów rządu” – powiedział Tomasz Buława, dyrektor generalny KPRM, który rozpoczął spotkanie. Na tym tle zwrócił uwagę na cele programu:

  • wymianę wiedzy między zagranicznymi stażystami i ich polskimi opiekunami,

  • motywowanie do ulepszania narzędzi w dziedzinie zarządzania kadrami służby cywilnej,

  • nawiązanie nowych kontaktów, budowanie sieci współpracy.

Po wystąpieniach otwierających uczestnicy programu przedstawili wnioski z odbytych staży. Oceniali polski system zarządzania kadrami, porównywali go z istniejącymi w ich krajach, wskazywali na rozwiązania, które mogłyby zostać wykorzystane w ich krajowych administracjach.  

Ostatnią częścią konferencji były warsztaty, których celem była pogłębiona ewaluacja staży. Kilkuosobowe grupy stażystów oraz ich opiekunowie mieli możliwość wyrażenia opinii na temat organizacyjnych i merytorycznych aspektów tego przedsięwzięcia. Warsztaty były prowadzone przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Ponadto uczestnicy dokonali oceny przebiegu staży metodą tradycyjną - za pomocą ankiet satysfakcji. Dzięki tej całościowej ewaluacji program, rozpoczęty w 2014 roku, jest stale udoskonalany.  

W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP L. Kaczyńskiego – współorganizatorów programu.

„Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej państw Partnerstwa Wschodniego” to program skierowany do sześciu państw Partnerstwa Wschodniego – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Jest finansowany przez MSZ ze środków „Polska Pomoc”.