Podsumowujemy tegoroczne szkolenia centralne

16.11.2017

678 członków korpusu służby cywilnej wzięło udział w zorganizowanych w tym roku szkoleniach centralnych. Ponad 94% uczestników uważa, że dzięki szkoleniom podniosło swoje kompetencje zawodowe.

Tegoroczne szkolenia centralne dotyczyły trzech tematów:

  • Efektywnej komunikacji w administracji publicznej (w 16 sesjach szkoleniowych wzięło udział 227 osób),
  • Mediacji w postępowaniu administracyjnym (w 17 sesjach szkoleniowych wzięło udział 319 osób),
  • Zarządzania talentami w urzędzie (w 9 sesjach szkoleniowych wzięły udział 132 osoby).

Większość sesji szkoleniowych odbyła się poza Warszawą. Dzięki temu członkowie korpusu mogli skorzystać z tej formy podnoszenia kwalifikacji bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Budżet na szkolenia centralne w 2017 roku wynosił 500 tys. złotych. Szkolenia zrealizowała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Szkolenia centralne są jednym z elementów systemu szkoleń w służbie cywilnej. Planuje je, organizuje i nadzoruje Szef Służby Cywilnej.