Polska Konferencja Jakości – ruszył nabór dobrych praktyk!

12.06.2017

Zachęcamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej do zgłaszania dobrych praktyk, które usprawniają pracę urzędów i pozytywnie wpływają na relacje z obywatelem. Najlepsze rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej. Odbędzie się ona 25 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czym jest Konferencja?

Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej to forum wymiany dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami w zakresie usług świadczonych na rzecz i dla obywateli. Jej celem jest:  

 • promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej;
 • rozwój możliwości dzielenia się wiedzą i nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami urzędów i instytucji zaangażowanych w świadczenie usług publicznych;
 • zwiększenie jakości i skuteczność usług publicznych.

Za tytuł przewodni przyjęliśmy: „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”. W ramach trzech sesji zostanie zaprezentowanych łącznie 9 dobrych praktyk z administracji rządowej i samorządowej, które nawiązują do tematów:

 • obywatel w centrum uwagi administracji;
 • budowanie kompetentnej administracji;
 • rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych.

Schemat Konferencji oparty jest na dotychczasowych doświadczeniach Szefa Służby Cywilnej oraz Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration, EIPA), zebranych w związku z organizacją tego typu wydarzeń. Współorganizatorem Konferencji jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST).

Kto może aplikować?

Do zgłaszania dobrych praktyk zachęcamy przedstawicieli samorządów oraz urzędów administracji rządowej. Udział w Konferencji pozwoli:

 • zaprezentować osiągnięcia urzędu;
 • nagrodzić wysiłek pracowników urzędu zaangażowanych we wdrażanie nowatorskich rozwiązań;
 • zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi przez najlepszych i uczyć się od nich;
 • zawrzeć znajomość z osobami, które zajmują się innowacjami w innych urzędach.

Do kiedy trwa nabór?

Na zgłoszenia dobrych praktyk czekamy do 31 lipca.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się w wytycznych do opracowania dobrej praktyki. Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełnić i przesłać na adres:

 • konferencja.jakosci [at] kprm.gov.pl – urzędy administracji rządowej,
 • rejestracja [at] nist.gov.pl – samorządy.

Kontakt:

 • Mateusz Pawelec, Departament Służby Cywilnej KPRM (mateusz.pawelec [at] kprm.gov.pl),
 • Agnieszka Hermel, NIST (agnieszka.hermel [at] nist.gov.pl).