Polska Konferencja Jakości – wybraliśmy najlepsze praktyki

12.09.2017

Spośród ponad 50 dobrych praktyk nadesłanych przez urzędy administracji publicznej z całej Polski wybraliśmy 9 najlepszych. Zostaną one zaprezentowane podczas Konferencji 25 października w Kancelarii Premiera. Wszystkim urzędom, które zgłosiły dobre praktyki - dziękujemy!

Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” to forum wymiany praktyk i doświadczeń w zakresie usług świadczonych na rzecz obywateli. W ramach trzech sesji tematycznych, na konferencji zostaną zaprezentowane praktyki, które zostały najwyżej ocenione przez Departament Służby Cywilnej KPRM oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego:

1. „Obywatel w centrum uwagi administracji”:

  • Deaf Help – aplikacja mobilna do wzywania pomocy przez osoby Głuche – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie;
  • Pakiet Obywatelski Wojewody Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowane w galeriach handlowych – Urząd Miasta Rzeszowa.

2. „Budowanie kompetentnej administracji”:

  • Pracuj w kulturze – Narodowe Centrum Kultury;
  • Proces rekrutacji wraz z działaniami budującymi wizerunek Urzędu Dozoru Technicznego jako pracodawcy (praktyka działań Employer Brandingowych) – Urząd Dozoru Technicznego;
  • Poszukiwanie talentów zarządczych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Urząd Miejski w Gliwicach.

3. „Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych”:

  • Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi;
  • Pakiet oświatowy: 5 „Małych Szkół”, 9 punktów przedszkolnych i świetlice środowiskowe – Urząd Miasta i Gminy w Morawicy;
  • Projekt „Małopolska Niania” – wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym – Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Rekrutacja na Konferencję rozpocznie się w drugiej połowie września. Informację na ten temat opublikujemy w Serwisie Służby Cywilnej oraz na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.