Polska służba cywilna – warsztaty dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ

06.11.2018
Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański stoi przed mównicą i przemawia. Za nim flagi: Polski i Unii Europejskiej

Już po raz kolejny w tym roku Szef Służby Cywilnej i pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM przygotowali warsztaty z zasad funkcjonowania służby cywilnej w Polsce, współpracy międzynarodowej Szefa Służby Cywilnej i etyki w służbie cywilnej dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ. Przyszli dyplomaci wzięli też udział w warsztatach z zarządzania zasobami ludzkimi i prostego języka urzędowego.

Spotkanie otworzył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który przypomniał, że jest to kolejne spotkanie aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ z Szefem Służby Cywilnej i pracownikami Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM. Współpracę tę zapoczątkował Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, jeszcze jako dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ. Jego następca, Artur Harazim, który kontynuuje tę tradycję, w swoim wystąpieniu podkreślił, że aplikanci odbywają szereg spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, a to z Szefem Służby Cywilnej jest jednym z ważniejszych.

Po wystąpieniach dyrektor DSC KPRM Michał Graczyk przedstawił aplikantom Akademii Dyplomatycznej MSZ system i sposób funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. Dyrektor Graczyk omówił m.in. zasady, które obowiązują w służbie cywilnej, opowiedział o prawach i obowiązkach, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu. Następnie odbyła się część warsztatowa spotkania.

Akademia Dyplomatyczna jest jednostką organizacyjną MSZ. Działa ona od 1 października 2016 roku i ma za zadanie przygotować aplikantów do pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej. W Akademii rozwijają swoje kompetencje także obecni urzędnicy MSZ, przygotowując się do pracy w instytucjach międzynarodowych.