Polskie rozwiązania prezentowane na 9. Europejskiej Konferencji Jakości

16.05.2017

Dobre praktyki z Polski zostaną zaprezentowane na 9. Europejskiej Konferencji Jakości, odbywającej się 15 i 16 maja 2017 r. na Malcie.

Europejska Konferencja Jakości to duże, międzynarodowe wydarzenie poświęcone tematom związanym z dobrym rządzeniem i usprawnianiem działania administracji publicznej. Jest ona organizowana co dwa lata w ramach Europejskiej Sieci ds. Administracji Publicznej (EUPAN) przez państwo sprawujące prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Tematem wiodącym jej dziewiątej edycji jest „Łączenie sił i przełamywanie resortowości w celu stworzenia sprawniejszej, bardziej przejrzystej i inkluzywnej administracji publicznej”. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowanych 36 najlepszych europejskich praktyk dotyczących:

  • polityki kadrowej,
  • projektowania i wdrażania polityk publicznych,
  • świadczenia usług dla obywateli,
  • realizacji idei otwartego rządu.

Dwie z nich pochodzą z Polski:

  • „Twoje miasto, Ty decyduj – program partycypacji społecznej Miasta Lublin” (Urząd Miasta Lublin),
  • „Transparentne zarządzanie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi” (Miasto i Gmina Morawica).

Wszystkie praktyki zostały wybrane w dwuetapowej procedurze. Wstępnej selekcji dokonywały poszczególne państwa członkowskie EUPAN, natomiast ostateczną decyzję podejmowali gospodarze spotkania (Malta). W Polsce punktem kontaktowym w sprawach dotyczących konferencji był Departament Służby Cywilnej KPRM.

Więcej informacji (program, opisy zgłoszonych praktyk) znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej konferencji: https://www.eu2017.mt/en/Events/Pages/9th-European-Quality-Conference.aspx.