Polskie urzędy przyjmą stażystów z krajów Partnerstwa Wschodniego

03.10.2017
Na zdjęciu widzimy stół prezydialny oraz przemawiającego szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata Urbańskiego

18 urzędników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zapozna się z praktycznymi aspektami systemu zarządzania kadrami w polskiej służbie cywilnej. W trakcie 14-dniowego pobytu w Polsce, stażyści będą pracować w 9 polskich urzędach administracji rządowej oraz wezmą udział w szkoleniach dotyczących systemu służby cywilnej.

Czwartą edycję projektu „Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej państw Partnerstwa Wschodniego” zainaugurowali wczoraj szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, podsekretarz stanu w MSZ Joanna Wronecka oraz dyrektor KSAP Wojciech Federczyk.

Uroczystość odbyła się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Udział w niej wzięli uczestnicy programu stażowego oraz zaproszeni ambasadorowie i przedstawiciele misji dyplomatycznych sześciu krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego UE.

Projekt jest organizowany wspólnie przez DSC KPRM, KSAP i MSZ i finansowany ze środków programu „Polskiej Pomoc”.