Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej 2019 – zachęcamy do udziału!

13.02.2019

29 czerwca w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie odbędzie się sprawdzian w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Urzędnicy mianowani zyskują m.in. prawo do dodatkowego składnika wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego.

W 2019 r. opłata za udział w postępowaniu wynosi 630 zł i jest o 105 zł niższa niż rok wcześniej. Limit mianowań urzędników służby cywilnej w 2019 r. wynosi 420 osób.

Związany z mianowaniem status urzędnika służby cywilnej uprawnia do:

  • dodatkowego składnika wynagrodzenia, którego minimalna wysokość to ok. 900 zł brutto i który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze maksymalnie do 12 dni w roku,
  • uzyskania większej ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia.

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Formularz wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Zarówno pracownicy służby cywilnej, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, jak i absolwenci KSAP mają czas na złożenie dokumentów do 31 maja.

Szerzej o mianowaniach piszemy w Serwisie Służby Cywilnej, w rubryce Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie.