Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej 2020 – zachęcamy do udziału!

17.01.2020

27 czerwca w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie odbędzie się sprawdzian w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Dzięki zmianom w przepisach opłata za udział w postępowaniu będzie w 2020 roku niższa. Urzędnicy mianowani zyskują m.in. prawo do dodatkowego składnika wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 13 stycznia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Od 2020 r. opłata za udział w postępowaniu wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli w tym roku wyniesie 520 zł. Jest to mniej o 110 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Związany z mianowaniem status urzędnika służby cywilnej uprawnia do:

  • dodatkowego składnika wynagrodzenia, którego minimalna wysokość to ponad 900 zł brutto i który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze maksymalnie do 12 dni w roku,
  • uzyskania większej ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia.

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Formularz wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Zarówno pracownicy służby cywilnej, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, jak i absolwenci KSAP mają czas na złożenie dokumentów do 31 maja.

Szerzej o mianowaniach piszemy w Serwisie Służby Cywilnej, w rubryce Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie.