Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej – aktualne informacje

28.04.2020

Na etapie prac parlamentarnych znajduje się projekt ustawy (Druk nr 344), w którym odwołuje się przeprowadzenie w 2020 r. postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie (art. 46). Projekt ten przewiduje również zwrot zgłoszeń do postępowania oraz opłat za udział w tym postępowaniu pracownikom służby cywilnej, którzy złożą albo już złożyli swoje zgłoszenie i wnieśli opłatę.