Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej - kiedy poznamy wyniki?

06.08.2018
Na zdjęciu jest dokument - akt mianowania

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są publikowane po analizie sprawozdania z jego przebiegu przez Szefa Służby Cywilnej i ocenie przebiegu postępowania przez Radę Służby Publicznej. Najbliższe posiedzenie Rady zaplanowano na 28 sierpnia.

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przekazuje sprawozdanie z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Szefowi Służby Cywilnej, który nadzoruje jego przebieg pod względem zgodności z przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje usunięcie naruszenia prawa.

Rada Służby Publicznej ocenia przebieg postępowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu tej oceny.

Wyniki osób, które pozytywnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Stosowna informacja zostanie podana także w Serwisie Służby Cywilnej.