Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2017 roku

03.07.2017

1 lipca w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się sprawdzian przewidziany w toku postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2017 roku. Egzamin składał się z 2 części – sprawdzał wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w służbie cywilnej.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański powitał uczestników i życzył im powodzenia podczas sprawdzianu. Najlepsi laureaci oraz absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego uzyskają prawo do mianowania w służbie cywilnej. W tym roku limit mianowań wynosi 280 osób. Pierwszeństwo mają absolwenci KSAP.

Taki limit został przewidziany w ustawie budżetowej i potwierdzony w ogłoszeniu Szefa Służby Cywilnej w sprawie maksymalnej liczby nowych mianowań w służbie cywilnej w 2017 roku.

Do tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego przystąpiły 563 osoby.