Praca zdalna coraz bardziej powszechna w służbie cywilnej

15.05.2020

W dobie pandemii sprawna administracja rządowa jest jednym z podstawowych elementów działania państwa. Aby było to możliwe, urzędy muszą stosować rozwiązania, które minimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa zarówno wśród pracowników jak i klientów. Jednym z takich rozwiązań jest praca zdalna, która powinna być wprowadzona wszędzie gdzie nie wpłynie to negatywnie na poziom realizowanych spraw. Do jak najszerszego korzystania z pracy zdalnej zachęcali Prezes Rady Ministrów oraz Szef Służby Cywilnej, który stale monitoruje sytuację w przeszło 1800 urzędach.

Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu pracodawców, ponad 42% wszystkich członków korpusu służby cywilnej pracuje zdalnie. Jest to blisko 52 tys. osób. Z monitoringu prowadzonego przez Szefa Służby Cywilnej wynika ponadto, że:

  • w pierwszym okresie stosowania tego rozwiązania w czasie pandemii zdalnie pracowało 27% osób (23 tys.) - najwięcej w ministerstwach i KPRM - 44%
  • również obecnie największym stopniu zdalnie pracują ministerstwa i KPRM (73%) oraz urzędy centralne (59%)
  • ze względu na specyfikę zadań administracji wojewódzkiej i powiatowej, zdalnie pracuje tam mniej pracowników (26%)
  • w największym stopniu pracę zdalną świadczą pracownicy województw małopolskiego (60%) i mazowieckiego (59%), odsetek pracujących zdalnie jest wyższy od średniej dla kraju również w województwach lubuskim (48%) i wielkopolskim (47%).

W czasie pandemii nie przestały obowiązywać przepisy ustawy o służbie cywilnej. Jednak ze względu na pracę zdalną, niektóre z działań wymagają nowego podejścia niż dotychczas. Dlatego w Serwisie Służby Cywilnej umieściliśmy zakładkę „Koronawirus a praca urzędu – zalecenia i wskazówki”. Wyjaśniamy tam kwestie, które dotyczą stosowania niektórych przepisów ustawy o służbie cywilnej w tym czasie.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do wykorzystywania tej formy pracy w każdym przypadku, gdy charakter zadań lub warunki techniczne to umożliwiają.