Prace Zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej - sprostowanie

04.10.2018

3 października w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł redaktora Artura Radwana zatytułowany „Przed wyborami rząd dyscyplinuje urzędników wytycznymi”. Z treści artykułu wynika, że Zespół doradców ds. etyki w służbie cywilnej powstał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby przygotować wskazówki dla członków korpusu służby cywilnej dotyczące zasady neutralności politycznej. Nie jest to prawdą.

Zespół został powołany z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej w lipcu 2017 roku i wbrew informacjom zawartym w artykule, nie funkcjonuje w strukturach KPRM. Tworzą go członkowie korpusu zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich, którzy pełnią tam funkcję doradców ds. etyki. W ramach współpracy Szef Służby Cywilnej chce wspierać te osoby w realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji doradcy. Celem prac zespołu jest:

  • stworzyć sieć kontaktów i skoordynować współpracę osób, które pełnią funkcję doradców ds. etyki w poszczególnych urzędach (networking);
  • zapewnić forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania i promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej;
  • podnosić wiedzę i kompetencje doradców poprzez warsztaty i spotkania z ekspertami z zakresu m.in. psychologii, mediacji, postępowania dyscyplinarnego i kompetencji miękkich.

Zespół jest też pierwszym „konsultantem” narzędzi opracowywanych z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej w celu promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej i zwiększania zaufania do administracji.

W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi doradcy ds. etyki jak i Departament Służby Cywilnej KPRM otrzymywali liczne pytania od członków korpusu służby cywilnej. Pracownicy administracji rządowej pytali jak mają zachowywać się w konkretnych sytuacjach związanych z wyborami, nie łamiąc przy tym zasad etyki, które ich obowiązują. Szef Służby Cywilnej zdecydował, żeby opracować wskazówki, które pomogą zrozumieć konkretne przepisy ustawy o służbie cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej, związane z neutralnością polityczną członków korpusu i zakazem publicznego manifestowania poglądów politycznych. Materiał został opracowany, przez członków zespołu doradców ds. etyki, pracowników DSC KPRM i Szefa Służby Cywilnej, nie po to – jak sugeruje redaktor Artur Radwan – by kogoś dyscyplinować. Jest jedynie odpowiedzią na pytania i wątpliwości członków korpusu służby cywilnej.

Nie jest to pierwszy raz, gdy podobne wskazówki zostały udostępnione pracownikom administracji rządowej. Przy okazji poprzednich wyborów pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM również przygotowywali podobne materiały, tak aby członkowie korpusu służby cywilnej byli w pełni świadomi swoich praw i ograniczeń.