Praktyki studenckie - pytania i odpowiedzi

22.07.2015

Odpowiedzi na najczęstsze pytania urzędów dotyczące rejestracji ofert praktyk w ramach rządowego programu praktyk studenckich.

 

I Pytania dotyczące merytorycznych aspektów programu:

1. Czy porozumienie zawierane z uczelnią jest jednorazowo?

Tak. Porozumienie ma charakter ogólny i nie dotyczy pojedynczego studenta, ale zasad współpracy z uczelnią. Zawierane jest na jedną lub więcej praktyk. Musi zostać podpisane, nawet jeśli dotyczy tylko jednej praktyki. Nie należy podpisywać porozumienia jeśli na praktykę nie zgłosi się choćby jeden student z danej uczelni.

Skierowanie i program praktyki są indywidualne i dotyczą konkretnego studenta. O przyjęciu studenta decyduje urząd lub jednostka oferująca praktyki.

 

2. Czy formularz oceny praktyk studenckich, formularz oceny praktyki dla studenta, porozumienie z uczelnią oraz zaświadczenie o ukończeniu praktyk są dokumentami obligatoryjnymi?

Formularz oceny praktyk studenckich, formularz oceny praktyki dla studenta, porozumienie z uczelnią oraz zaświadczenie o ukończeniu praktyk są wzorami - urząd powinien z nich skorzystać lub zmieniać je dla własnych potrzeb. Wskazane wzory zawierają zalecane elementy, jakie powinny się znaleźć w tego typu dokumentach, ale ich treść może być zmieniana.

 

3. Czy praktyki, realizowane na podstawie innych uzgodnień, mogą być zaliczane do  zadeklarowanej liczby miejsc praktyk zgłoszonych do programu?

Tak. Urzędy i inne jednostki organizujące praktyki powinny honorować uzgodnienia i umowy zawarte przed wdrożeniem Programu.

 

4. Co zrobić gdy oferty praktyk nie spotkają się z zainteresowaniem studentów? Czy z ofert praktyk mogą skorzystać inne osoby?

Program jest skierowany do studentów uczelni wyższych. Studentów na praktyki kierują wyłącznie uczelnie, indywidualne zgłoszenia nie powinny być rozpatrywane. Urzędy mogą rozpatrywać indywidualne zgłoszenia jeżeli zrealizują zadeklarowaną liczbę miejsc praktyk lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres miesiąca od momentu jej ogłoszenia.

 

II Pytania dotyczące problemów technicznych:

5. Jak postępować, gdy formularz oferty nie otwiera się?

Problem może dotyczyć konkretnej przeglądarki internetowej lub jej wersji. Najczęstsze problemy występują u użytkowników przeglądarki Google Chrome, która domyślnie nie korzysta z wtyczki Adobe Flash. W takim przypadku problem powinien ustąpić przy użyciu innych przeglądarek (Internet Explorer wersja 9 lub wyższa oraz Mozilla Firefox wersja 18 lub wyższa) lub oprogramowania Adobe Flash wersja 10.2.

 

6. Co zrobić, jeśli pomimo wprowadzenia danych do formularza nie są one widoczne w widoku oferty?

Najczęściej ten problem dotyczy adresu e-mail i telefonu pracodawcy. By dane te były widoczne w widoku oferty należy je wprowadzić na stronie 2 w polu 3.3 preferowane formy kontaktu z pracodawcą. W przypadku wystąpienia problemu dotyczącego innych danych prosimy o przesłanie informacji na adres: praktykiRM [at] kprm.gov.pl.

 

7. Jak postępować, gdy pomimo publikacji, oferta nie pojawia się na stronie?

W takim przypadku należy sprawdzić czy data w pozycji 9.1 okres aktualności zgłoszenia praktyki studenckiej do: nie została ustawiona na dzień bieżący - wtedy oferta po opublikowaniu pojawi się od razu jako archiwalna. Warto pamiętać, że w tej rubryce należy podać dat, do której ogłoszenie ma być widoczne na stronie. Jeśli problem nie dotyczy tej pozycji formularza prosimy o  przesłanie zgłoszenia oferty do publikacji z podaniem numeru oferty oraz wypełnionym formularzem na adres: praktykiRM [at] kprm.gov.pl.

 

8. Jakie wymagania techniczne musi spełniać oprogramowanie używane do przeprowadzania procesu publikacji oferty?

Przeprowadzenie procesu publikacji oferty wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

1. Przeglądarka internetowa:

  • Internet Explorer - wersja 9 lub wyższa,
  • Mozilla Firefox - wersja 18 lub wyższa,
  • Google Chrome - wersja 24 lub wyższa.

2. Oprogramowanie Adobe Flash Player - wersja 10.2 lub wyższa

3. Oprogramowanie Adobe Acrobat Reader

 

9. Czy istnieje możliwość zmiany danych w opublikowanej ofercie?

Nie ma możliwości modyfikowania danych w opublikowanej ofercie. W takim przypadku należy ponownie uzupełnić formularz i opublikować ofertę z zaktualizowanymi danymi. Nieaktualną ofertę należy odrzucić – klikając odpowiedni link dostępny w wiadomości otrzymanej po wysłaniu formularza.

 

10. Z jakiego konta na portalu praca.gov.pl powinien korzystać urząd lub inna jednostka oferująca praktyki?

Urzędy/jednostki korzystają z tzw. kont niezweryfikowanych. Po za zarejestrowaniu konta nie trzeba go weryfikować w urzędzie pracy.

 

11. o zrobić gdy po zarejestrowaniu oferty, nie dotarła do nas wiadomość z linkami aktywacyjnymi ?

Należy pamiętać, że wiadomość wygenerowana po przesłaniu oferty, ta zawierająca linki niezbędne do opublikowania oferty wysyłana jest tylko i wyłącznie na adres mailowy utworzony przez dany urząd na potrzeby programu (nie ten wpisywany w trakcie rejestracji oferty praktyki).

 

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać:

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w sprawach przygotowania ofert praktyk):

1) e-mail: praktykiRM [at] kprm.gov.pl

2) telefon: 22 694 74 69 oraz 22 694 74 41 – w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawach dotyczących przepisów o szkolnictwie wyższym):

e-mail: praktykiwadministracji [at] mnisw.gov.pl