Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku

30.04.2015

 

PIERWSZE OFERTY PRAKTYK DLA STUDENTÓW JUŻ DOSTĘPNE NA

www.oferty.praca.gov.pl

Rada Ministrów 3 marca br. przyjęła Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Zalecenia mają na celu przygotowanie, a następnie zorganizowanie – w urzędach i jednostkach podległych rządowi – wysokiej jakości praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie określono jednostki rządowe, które w 2015 r. organizują praktyki studenckie, obowiązki tych jednostek i organów rządowych oraz przedstawiono wytyczne dotyczące zapewnienia jakości praktyk i harmonogram działań w 2015 r.

Głównym celem Zaleceń jest zwiększenie możliwości zdobycia przez studentów doświadczenia zawodowego i podniesienia kompetencji. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej.

 

Na tej stronie będą publikowane materiały informacyjne dotyczące praktyk studenckich, przeznaczone dla jednostek organizujących praktyki, uczelni oraz studentów, w szczególności:

  1. Treść Zaleceń Rady Ministrów dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r., wraz z Ramami jakości praktyk w administracji rządowej w 2015 r.
  2. Słowniczek podstawowych pojęć z zakresu praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
  3. Trzy prezentacje skierowane do studentów, uczelni oraz urzędów i jednostek, zawierające podstawowe informacje na temat praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.
  4. Wykaz urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie.
  5. Wzór komunikatu dla urzędów i jednostek w administracji rządowej dotyczący ich uczestnictwa w programie praktyk – do zamieszczenia na  stronach internetowych tych podmiotów.
  6. List minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu praktyk w administracji rządowej - Pani Rektor; List minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu praktyk w administracji rządowej - Pan Rektor
  7. Informacje o realizacji programu
  8. Logo praktyk - do pobrania i wykorzystania przez urzędy
  9. WAŻNE! Wzory obowiązkowych dokumentów w trakcie organizowania i realizacji praktyk:

 

Zgłoszenie praktyki studenckiej - instrukcja użytkownika  Załącznik do instrukcji - Klasyfikacja Zawodów i Specjalności

Wyszukiwanie ofert w CBOP - instrukcja

 

Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wprowadzającymi w tematykę praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r. Poza dostarczeniem przydatnych informacji ułatwią one korzystanie z innych dokumentów/stron internetowych poświęconych praktykom, także prezentowanych w BIP.W prezentacjach został też wskazany sposób rekrutacji studentów na praktyki przez urzędy i jednostki w administracji rządowej.

Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie.

Rekomendowane dokumenty wzorcowe nie wykluczają korzystania przez urzędy/jednostki i uczelnie z własnych, np. dotychczas stosowanych, o ile zawierają niezbędne dane, o których mowa we wzorach.

Uprzejmie informujemy, że w związku z czasem niezbędnym na wprowadzenie ofert na stronę oferty.praca.gov.pl przez urzędy/jednostki, będą się one ukazywały sukcesywnie w pierwszej połowie maja br.

Dodatkowe informacje na temat organizacji praktyk można uzyskać:

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w sprawach przygotowania ofert praktyk i działania Centralnej Bazy Ofert Pracy - CBOP):

1) e-mail: praktykiRM [at] kprm.gov.pl

2) telefon: 22 694 74 69 – w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w sprawach dotyczących przepisów o szkolnictwie wyższym):

e-mail: praktykiwadministracji [at] mnisw.gov.pl;">praktykiwadministracji [at] mnisw.gov.pl;
e-mail dla uczelni wyższych:praktykiwadministracji [at] mnisw.gov.pl

Studenci powinni kontaktować się z macierzystymi uczelniami, które będą pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową.