Premier Beata Szydło powołała Radę Służby Publicznej

10.03.2016

Z dniem 9 marca br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała członków Rady Służby Publicznej. Rada, licząca obecnie dziewięć osób, jest organem opiniodawczo-doradczym premiera. Jej przewodniczącym został dr Artur Górski.

Noty biograficzne członków Rady Służby Publicznej

 

dr Artur Górski – przewodniczący Rady Służby Publicznej

Socjolog, politolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca na UKSW w Warszawie i w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie (wykłady z administracji), w latach 1999-2001 dyrektor Sekretariatu Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów w KPRM, kierownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wieloletni członek Rady Służby Publicznej oraz Rady Służby Cywilnej, autor licznych publikacji (m.in. "Służba Cywilna").

 

Tadeusz Woźniak – wiceprzewodniczący Rady Służby Publicznej

Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji na UW i w WSAP w Łodzi. Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, wieloletni członek Rady Służby Cywilnej, w latach 1990-2005 wójt i doradca wojewody.

 

dr hab. Zbigniew Cieślak

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW w Warszawie. Były rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, w latach 2002-2006 był prorektorem UKSW w Warszawie, specjalizuje się w prawie administracyjnym, były przewodniczący Rady Służby Cywilnej (2006 r.), założyciel i opiekun naukowy Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, były podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2015.

 

dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, były wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-2006 organizowała i była pierwszym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1989-1992, członkini kolejnych zespołów, rad i komisji ds. reformy administracji publicznej, w latach 1999-2005 Wiceprzewodnicząca Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2006-2015 Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

 

doc. dr inż. Marek Kisilowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu w administracji publicznej, docent na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współautor kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, rekomendowany przez Akademicki Klub Obywatelski im. L. Kaczyńskiego w Warszawie.

 

Jerzy Meysztowicz – Klub Poselski .Nowoczesna

W 1989 roku ukończył Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra historii. Przedsiębiorca i społecznik, pełnił funkcję wicewojewody krakowskiego (1998) i małopolskiego (1999-2001). W latach 1994-1997 był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Obecnie Poseł na Sejm RP.

 

Andżelika Możdżanowska – Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1997 r. pracuje w firmie „Lignomat”, m.in. jako dyrektor biura reklamy i zastępczyni redaktora naczelnego w Radiu i TV SUD. Od 2005 r. wykłada w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W latach 2008–2011 była właścicielką Centrum Obsługi Biznesu, zajmującego się m.in. doradztwem ekonomicznym, opracowywaniem biznesplanów i pozyskiwaniem środków z UE. Była Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Senator VIII kadencji, a obecnie Poseł na Sejm RP.

 

dr Mariusz Witczak – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu nauk politycznych. Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. W latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej Kalisza. Senator VI i VII kadencji, Poseł VII i VIII kadencji. Był przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Rady Służby Cywilnej.

 

Ireneusz Zyska – Klub Poselski Kukiz’15

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej, radca prawny. W latach 2000-2006 pracował w departamencie prawnym spółki giełdowej we Wrocławiu i w kancelarii syndyka masy upadłościowej. W latach 2006-2011 pracował w samorządzie terytorialnym jako zastępca burmistrza miasta Świebodzice, zajmując się infrastrukturą komunalną i zarządzaniem procesami inwestycyjnymi. Dwukrotnie – w latach 2006 i 2010 wybierany radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach. Obecnie Poseł na Sejm RP.