Premier Beata Szydło przyjęła sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2016 rok

29.06.2017

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło przyjęła „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2016 roku”. Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Służby Publicznej.

W swoim sprawozdaniu Szef Służby Cywilnej wskazuje m.in. na znaczenie działań na rzecz pogłębiania społecznego zaufania do służby cywilnej – nowoczesnej, nastawionej na wsparcie i pomoc obywatelom. Przywiązuje on dużą wagę do upowszechniania wypracowanych w urzędach administracji rządowej dobrych praktyk, np. w zakresie elastycznego czasu pracy czy też zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

W Serwisie Służby Cywilnej dostępny jest pełny tekst Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za 2016 rok oraz uchwała Rady Służby Publicznej.