Premier powołał członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej

18.05.2018
Sekretarz stanu w KPRM Paweł Szrot, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat Urbański, radca szefa KPRM Wojciech Zawadzki, zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Michał Graczyk

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał członków 15-osobowej Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. Kadencja osób powołanych w 2012 roku dobiegła końca w 2018 roku. W imieniu Premiera akty powołania wręczył zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sekretarz stanu Paweł Szrot. W uroczystości wziął udział także szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Zgodnie z art. 118 ustawy o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów powołuje członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej na sześcioletnią kadencję.

Na wniosek Szefa Służby Cywilnej w skład Komisji zostali powołani urzędnicy służby cywilnej:

 1. Michał Frączkiewicz – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 2. Rafał Haczkiewicz – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 3. Piotr Kobiela – Pomorski Urząd Wojewódzki
 4. Marzenna Kołodziejak – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 5. Piotr Orzech – Urząd Regulacji Energetyki
 6. Krzysztof Pajączek – Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 7. Dawid Pluta – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 8. Radosław Płucisz – Ministerstwo Sprawiedliwości
 9. Maciej Tomczak – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 10. Jacek Woźniak – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 11. Cezary Zaremba – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 12. Anna Żółkowska – Ministerstwo Finansów

Na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej w skład Komisji zostali powołani członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego:

 1. Barbara Haładyj – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 2. Sławomir Majszyk – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Urszula Pawłowska-Rojek – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Po wręczeniu aktów powołania odbyło się pierwsze posiedzenie WKDSC. Jej członkowie wybrali na nim przewodniczącego, którym została Barbara Haładyj, a także zastępców przewodniczącego - Michała Frączkiewicza i Radosława Płucisza.