Prezentacja polskiej polityki szkoleniowej na konferencji Partnerstwa Wschodniego na Ukrainie

22.09.2017

Cele, priorytety i kierunki zmian w polityce szkoleniowej to temat przewodni trzydniowej, międzynarodowej konferencji w Odessie, w której uczestniczy przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej.

Krzysztof Banaś, radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Służby Cywilnej KPRM występuje na konferencji w podwójnej roli:

  • przedstawi politykę szkoleniową w polskiej służbie cywilnej,
  • poprowadzi panel dyskusyjny na temat reform w obszarze rozwoju zawodowego urzędników.

Polskie doświadczenia w tym zakresie mogą okazać się inspirujące dla państw Partnerstwa Wschodniego. Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które planują rozwój kadr na trzech poziomach:

  • centralnym (wytyczne Szefa Służby Cywilnej),
  • organizacyjnym (programy zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach),
  • jednostkowym (system indywidualnych programów rozwoju zawodowego).

Warte uwagi są także tematy szkoleń centralnych Szefa Służby Cywilnej, odpowiadające najnowszym trendom międzynarodowym i potrzebom administracji (zeszłoroczne szkolenia dotyczące innowacji w sektorze publicznym czy prowadzone obecnie szkolenia z zarządzania talentami).

Ta trwająca w dniach 20-22 września konferencja, pod nazwą „Richelieu Academic Readings”, jest cyklicznym wydarzeniem poświęconym sprawom funkcjonowania administracji publicznej. Odbywa się co roku w ramach programu pracy Platformy 1 Partnerstwa Wschodniego ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności – Panelu ds. „Reformy Administracji Publicznej”. Uczestnikami konferencji są urzędnicy, politycy, eksperci międzynarodowi, naukowcy zajmujący się kształceniem kadr administracji i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Głównymi organizatorami dziewiątej edycji tego spotkania są:

  • Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Cywilnej,
  • Centrum Dostosowania Służby Cywilnej do Standardów Unii Europejskiej,
  • Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy,
  • Miejscowe władze, w tym Rada Miasta Odessa.

Więcej informacji, w tym program konferencji, jest dostępnych na stronie internetowej organizatora.