Priorytety prezydencji chorwackiej w EUPAN

09.01.2020
Logo chorwackiej prezydencji

1 stycznia Chorwacja objęła przewodnictwo w Radzie UE, a tym samym Chorwaci – po prezydencji Finlandii – będą w I półroczu kierować pracami Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network – EUPAN). Jest to nieformalne forum współpracy państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.

Josip Osmann, Szef Służby w chorwackim Ministerstwie Administracji Publicznej przedstawił priorytety dla EUPAN podczas pierwszego półrocza 2020 r. Zgodnie z dokumentami strategicznymi przyjętymi na spotkaniu Dyrektorów Generalnych EUPAN tematyka spotkań koncentrować się będzie na zagadnieniach:

  • wzrost zaufania do administracji publicznej – kontynuacja,
  • wdrażanie innowacyjnych narzędzi w infrastrukturze etycznej,
  • zarządzanie ludźmi w służbie cywilnej: wyzwania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników w służbie cywilnej,
  • rozwój kompleksowych usług cyfrowych dla obywateli i biznesu,
  • zastosowanie nowych technologii cyfrowych w administracji publicznej.

W trakcie prezydencji chorwackiej główne spotkania sieci odbywać się będą w Zagrzebiu:

  • EUPAN na szczeblu roboczym, 15-16 kwietnia 2020 r.,
  • korespondenci krajowi CAF, 16 kwietnia 2020 r.,
  • EUPAN na szczeblu Dyrektorów Generalnych, 18-19 czerwca 2020 r.