Priorytety prezydencji fińskiej w EUPAN

01.07.2019
Logo prezydencji Finlandii w Radzie UE

1 lipca Finlandia objęła przewodnictwo w Radzie UE, a tym samym Finowie – po prezydencji Rumunii – będą w II półroczu br. kierować pracami Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network – EUPAN), nieformalnego forum współpracy państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.

Główne tematy prac sieci podczas prezydencji Finlandii - zgodnie z nowo przyjętymi przez Dyrektorów Generalnych kierunkami strategicznymi EUPAN - ujęte zostały w trzech głównych domenach:

 1. Cyfryzacja i innowacje w europejskich administracjach publicznych.
 2. Etyka i kultura organizacyjna.
 3. Zorientowane na przyszłość, strategiczne, wydajne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) w administracji publicznej.

Motywem przewodnim prac sieci będą różne aspekty zaufania, w kontekście innowacyjnych usług, dobrego rządzenia, czy efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Juha Sarkio, Dyrektor Generalny w Departamencie Zarządzania Publicznego fińskiego Ministerstwa Finansów zapowiedział warsztaty i dyskusję wokół konkretnych tematów:

 • innowacje i współpraca horyzontalna w procesie podejmowania decyzji w oparciu o dane,
 • tworzenie polityki opartej na dowodach i świadczenie usług cyfrowych zorientowanych na klienta uwarunkowane zaufaniem pomiędzy różnymi podmiotami,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w obsłudze klienta,
 • etyczne, odważne i oparte na wartościach przywództwo dla zaufania,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w ZZL oraz w świadczeniu usług wewnętrznych w administracji,
 • e-learning w administracji.

W trakcie fińskiej prezydencji EUPAN główne spotkania odbędą się w Helsinkach:

 • EUPAN na szczeblu roboczym, 19-20 września 2019 r.,
 • Dyrektorzy Generalni (DG) EUPAN, 28-29 listopada 2019 r.
 • CAF na szczeblu krajowych korespondentów, 1-2 października 2019 r.,
 • DISPA – Dyrektorzy Instytutów i Szkół Administracji Publicznej, 7-8 listopada 2019 r.