„Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” - raport podsumowujący

28.09.2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który stanowi podsumowanie działań, wniosków i rekomendacji realizowanych i opracowanych w ramach projektu systemowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Projekt skierowany był do 168 urzędów administracji rządowej w Polsce – ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz wybranych urzędów administracji zespolonej i niezespolonej. Celem projektu było wsparcie urzędów administracji rządowej we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania, tj. zarządzania procesowego, zarządzania przez cele i zarządzania przez kompetencje.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na konferencji podsumowującej realizację projektu, która odbyła się w dniach 3-4 września 2015 r. w Warszawie.

Projekt „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.