Program „Staże w służbie cywilnej”

27.10.2014

W dniu 20 października br. rozpoczął się projekt pn. „Staże w służbie cywilnej” („Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego”).

Projekt, realizowany we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, współfinansowany jest ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dwutygodniowe staże skierowane są do urzędników administracji publicznej/służby cywilnej z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W pierwszym dniu programu uczestników powitali przedstawiciele organizatorów (dyrektor KSAP Jan Pastwa, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Mirosław Sycz oraz Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Służby Cywilnej KPRM Krzysztof Banaś). W trakcie całodniowego szkolenia 18 uczestników staży (po 3 osoby z każdego państwa PW) zapoznało się z systemem służby cywilnej w Polsce oraz zadaniami KSAP. Staże odbywają się w 9. urzędach administracji rządowej: GUS, MUW, MAiC, MEN, MF, MPiPS, MIR,  MOS i UKE. Program „Staże w służbie cywilnej” zakończy się spotkaniem w siedzibie KPRM, w trakcie którego jego uczestnicy podzielą się swoimi opiniami i doświadczeniami zdobytymi podczas pobytu w Polsce.