Program wizyt studyjnych dla urzędników państw Partnerstwa Wschodniego - podsumowanie

14.10.2019

Przez dwa ostatnie tygodnie czternastu urzędników z państw Partnerstwa Wschodniego odbywało wizyty studyjne w dziewięciu urzędach polskiej administracji rządowej. Głównym celem projektu było zapoznanie jego uczestników z polityką kadrową w służbie cywilnej. W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie podsumowujące tę inicjatywę.

W pierwszej części spotkania uczestnicy przedstawili wnioski z pobytu i pracy w polskich ministerstwach i urzędach centralnych:

 • Ministerstwie Cyfryzacji,
 • Ministerstwie Finansów,
 • Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwie Środowiska,
 • Urzędzie Komunikacji Elektronicznej,
 • Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
 • Urzędzie Transportu Kolejowego.

Oceniali polski system zarządzania kadrami, porównywali go z własnymi i wskazywali na rozwiązania, które mogłyby zostać wykorzystane w ich krajowych administracjach.

„Jestem pewien, że wszyscy razem osiągnęliśmy główne cele projektu, a po wspólnej pracy w polskich urzędach macie Państwo ogólny przegląd rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi stosowanych w służbie cywilnej, ze wszystkimi jego mocnymi stronami i wyzwaniami” – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, otwierając uroczystą część spotkania. Gratulacje i podziękowania uczestnikom oraz ich opiekunom przekazali także:

 • dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) Wojciech Federczyk,
 • zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Rozwojowej MSZ Marek Kuberski,
 • zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Hubert Wojtach.

Ostatnią częścią konferencji były warsztaty, których celem była pogłębiona ewaluacja staży. Kilkuosobowe grupy uczestników oraz ich opiekunowie przekazali swoje opinie na temat organizacyjnych i merytorycznych aspektów tego przedsięwzięcia. Warsztaty były prowadzone przez pracowników DSC KPRM i KSAP. Dodatkowo, uczestnicy dokonują oceny za pomocą ankiet. Dzięki tej całościowej ewaluacji program, rozpoczęty w 2014 roku, jest stale udoskonalany.

„Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej państw Partnerstwa Wschodniego” to program skierowany do sześciu państw Partnerstwa Wschodniego:

 • Armenii,
 • Azerbejdżanu,
 • Białorusi,
 • Gruzji,
 • Mołdawii,
 • Ukrainy.

Program jest organizowany wspólnie przez DSC KPRM, KSAP oraz MSZ w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego i finansowany ze środków MSZ „Polska Pomoc”.