Projekt CAF 2020 przyjęty przez krajowych korespondentów CAF

03.10.2019
Obraz przedstawia logo fińskiej prezydencji: napis białymi literami EU2019.FI na niejednolitym tle w barwach zielonej i niebieskiej

Podczas spotkania krajowych korespondentów CAF (Wspólnej Metody Oceny, ang.: Common Assessment Framework, CAF) w Helsinkach jego uczestnicy przyjęli projekt zaktualizowanej metody CAF 2020. 28 listopada przedstawiciel prezydencji Finlandii w Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (ang. European Public Administration Network, EUPAN) przedstawi model CAF 2020 dyrektorom generalnym EUPAN, z prośbą o akceptację.

1 i 2 października w Helsinkach blisko 40 krajowych korespondentów z 19 krajów Unii Europejskiej i krajów partnerskich dyskutowało na temat projektu CAF 2020. Dokument opracowały kraje tworzące tzw. core group (Austria, Belgia, Finlandia, Polska, Portugalia i Włochy), pod kierunkiem Centrum Zasobów CAF przy Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht. Najważniejszym celem spotkania krajowych korespondentów było omówienie zmian w dotychczasowym modelu CAF. Uczestnicy poznali kluczowe różnice między nadal obowiązującym CAF 2013 a proponowanym przez core group CAF 2020 i przyjęli proponowaną aktualizację. Angielska wersja tego dokumentu będzie dostępna już w grudniu.

W drugim dniu spotkania krajowi korespondenci CAF dyskutowali na temat możliwych form promocji CAF 2020 na szczeblu krajowym, międzynarodowym (na forum Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Partnerstwa Wschodniego itp.) oraz w mediach społecznościowych.

Decyzja o potrzebie aktualizacji modelu CAF 2013 zapadła podczas spotkania krajowych korespondentów CAF w Tallinie, 28 września 2017 roku. W pracach nad CAF 2020 kluczowe znaczenie miały takie kwestie jak:
- wpływ cyfryzacji na organizację sektora publicznego i zarządzanie zasobami ludzkimi,
- konieczność uczynienia administracji publicznej bardziej innowacyjną i łatwo dostosowującą się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów/obywateli,
- zrównoważony rozwój,
- zarządzanie różnorodnością.
Budowa modelu Wspólnej Metody Oceny (9 kryteriów, 28 podkryteriów) nie uległa zmianie.

Dzięki wytężonej pracy polskich ekspertów CAF Polska przyczyniła się do opracowania aktualizacji modelu CAF, który w nowej odsłonie jest prostszy, jednoznaczny, a przez to łatwiejszy do zastosowania. Obecnie w Departamencie Służby Cywilnej KPRM trwają prace nad projektowaniem „mapy drogowej”, która ukierunkuje działania krajowego korespondenta i pozostałych partnerów, w zakresie upowszechnienia i promocji CAF w kraju.