Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością – rekrutacja na szkolenie

16.10.2017

Od 6 do 14 listopada odbędą się w Warszawie szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej nt. „Projektowanie usług publicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością”. Na zgłoszenia czekamy do 23 października.

Podczas szkoleń zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

  • projektowania usług publicznych opartego na zrozumieniu potrzeb użytkowników,
  • różnych wymiarów dostępności usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • koncepcji projektowania uniwersalnego.

Poprzez organizację szkoleń chcemy uwrażliwić urzędników na indywidualne potrzeby klientów, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności. Do udziału w szkoleniach zapraszamy przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację polityk i usług publicznych.

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie członkowie korpusu służby cywilnej - pracownicy KPRM, ministerstw oraz urzędów centralnych. Zapraszamy w szczególności osoby zajmujące stanowiska kierownicze i koordynujące.

Dyrektorzy generalni i kierownicy urzędów zgłaszają uczestników szkolenia, przesyłając formularz zgłoszeniowy do wykonawcy projektu - firmy Sun&More Sp. z o.o. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się w Informatorze o szkoleniu.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Różne potrzeby, równe standardy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce Projekt „Różne potrzeby, równe standardy”.