Promocja służby cywilnej na Targach Pracy w Londynie

13.05.2019
Zdjęcie przedstawia stoisko Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym promowano pracę w służbie cywilnej.Po lewej stronie widać logo służby cywilnej, czyli białego orła na czerwonym polu w kształcie kwadratu. Nad orłem napis służba, widoczny na ciemno niebieskim tle, a pod orłem -  napis cywilna, na takim samym tle. Po prawej stronie materiały informacyjno-promocyjne i ekran laptopa, który prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Wczoraj, na Targach Pracy w Londynie, pracownik Departamentu Służby Cywilnej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DSC KPRM) zachęcał przedstawicieli brytyjskiej Polonii do pracy w służbie cywilnej. Na niedzielnych Targach administrację rządową reprezentowali też pracownicy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

Dla kogo Targi Pracy w Londynie?

Było to pierwsze wydarzenie tego typu. Wzięło w nim udział prawie 1000 uczestników. Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowali je dla Polonii, która mieszka w Wielkiej Brytanii.

Wystawcami na Targach były firmy prywatne, spółki skarbu państwa, urzędy administracji publicznej (jak ZUS) i rządowej (KPRM, MPiT, MRPiPS).

Oprócz części wystawienniczej na Targach odbyły się też debaty:

  • „Szeroka oferta programowa rządu dla Polaków powracających z emigracji - aspekt socjalny, asymilacyjny, edukacyjny",
  • „Polski rynek pracy dobie perspektywa pracodawców”.

Wzięli w nich udział przedstawiciele Rządu RP:

  • minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz,
  • wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski.

Targi odbyły się w londyńskim Queen Elisabeth II Conference Center.

Kiedy kolejne targi pracy?

Kolejna okazja do promocji służby cywilnej już jutro, 14 maja. Przedstawiciele DSC KPRM wezmą udział w Trójmiejskich Targach Pracy w Gdańsku:

  • będą zachęcać uczestników, aby zapoznali się z ofertami pracy, które są dostępne w bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy,
  • przedstawią ofertę praktyk i staży w służbie cywilnej,
  • odpowiedzą na pytania, czym jest służba cywilna, jak aplikować itp.

Trójmiejskie Targi Pracy odbędą się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.