Prosty język urzędowy - dobre praktyki

09.12.2019

W Serwisie Służby Cywilnej utworzyliśmy nową zakładkę – „Dobre praktyki”. Będziemy w niej zamieszczać opisy działań związanych z upraszczaniem komunikacji w urzędach. Zachęcamy, by dzielić się doświadczeniami. Ich opis, ale też przydatne materiały, w tym wzory uproszczonych dokumentów mogą pomóc pracownikom innych urzędów wprowadzić prosty język w kolejnych urzędach administracji rządowej.

Na początek przedstawiamy opis dobrych praktyk, o których opowiedziały na czerwcowym spotkaniu Zespołu do spraw promocji prostego języka w urzędach administracji rządowej liderki prostego języka z:

  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do działań!